Over Sirha

Sportdeelname is niet langer een doel op zich meer maar eerder een middel om de leefbaarheid te vergroten. Gemeenten, sportbonden, -verenigingen en -koepels zorgen allen voor een goede sportinfrastructuur waarmee de sporters gefaciliteerd worden. Sportaccommodaties vormen een belangrijk ‘kapitaal’ daar waar het gaat om het ‘in beweging brengen’ van mensen.

Er zijn veel verschillende partijen die belang hebben bij een goede sport infrastructuur. Bovendien gaat er vaak veel geld om in realisatie, het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties. Daarom is het van belang dat alle stakeholders betrokken worden bij plannen rond de accommodaties en de uitvoering daarvan.

Sirha Sportmanagement en advies brengt deze partijen bij elkaar en zorgt er door middel van een integrale aanpak voor dat uw accommodatie(-s) effectief en doelmatig ingezet worden om uw doelen te bereiken.

Barry Leenders is eigenaar van Sirha Sportmanagement en advies. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring op het gebied van beleid en beheer en exploitatie van sportaccommodaties bij gemeenten, sportbonden en koepels, exploitanten en gebruikers van sportaccommodaties. Hierdoor is hij in staat de belangen van alle betrokken partijen mee te nemen in de planvorming om zo te komen tot een maximaal resultaat.

Benieuwd wat Sirha sportmanagement en advies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Ontworpen door MARIANYDESIGN.